077-996-9422

מלאו את הטופס ונשמח להיפגש

שכפול תכנים

זכויות יוצרים וקניין רוחני באים לידי ביטוי בכל הקשור לשכפול תכנים. מנוע החיפוש גוגל מקדם פעילות עסקית, נורמטיבית הכפופה לחוקים. מעבר לעובדה שנושא של שכפול תכנים הוא עבירה על החוק, מעוניינת גוגל לצמצם את כמות התכנים בהם קיים תוכן משוכפל שאינו תורם ומוסיף לידע שכבר קיים ברשת.
כל אתר, בלוג, מאמר המתפרסם ברשת נועד לחדש להוסיף לידע הנצבר. כאשר תופעת שכפול תכנים איננה מטופלת נוצר נפח של מידע שרובו אינו תורם לחידושים ולהוויה העסקית.
ברשות גוגל כלים אשר סורקים ומאנדקסים אתרים ודפים רבים מידי יום. תהליך זה מאפשר ללמוד איפה קיים שכפול, באילו אתרים ועד למחיקת הדפים על ידי גוגל. במקרים של שכפול תכנים גם אם לא מיד מזוהה התופעה, הרי שמדובר בעניין של זמן עד שהדבר יתגלה וצעדים רלוונטיים יינקטו.
מדוע לא כדאי לשכפל תכנים?
פרט לעובדה שהדבר אינו מקובל ואינו חוקי, שכפול תכנים הוא האנטי תזה של ייחודיות, מקוריות. כאשר אדם מפרסם באתר שלו מאמר מקורי גם דעתו הוא צפוי לתגובות, לדיון מעמיק, להתייחסות מצד הגולשים.
עבורו ועבור הגולשים, הדבר תורם לתנועה ולעניין, חשיפה למידע חדש, ערעור על הדעה המוצגת כלומר, נוצרת אינטראקציה.
כאשר מנועי החיפוש עמוסים לעייפה באתרים/בלוגים אשר ידועים כשכפול תכנים, הדבר פוגם במודל העסקי אותו גיבשו ועליו עבדו שנים. שכפול תכנים, חוסר מקוריות, העתקה פוגמים באיכות מנוע החיפוש ופוטנציאל העסקי שלו.
הדבר דומה לכל העתקה של יצירות, עבודות, רעיונות. לא יעלה על הדעת שהשכפול תואם למקור, יתרה מכך, שהדבר יתגלה בסלחנות.
צמצום התופעה
בשנים האחרונות ולאור הצורך בקידום אתרים מקצועי, הולכת וקטנה תופעה של שיכפול תכנים. העוסקים בתחום ובעלי אתרים מבינים שרב הנזק על פני התועלת בכל הקשור לשכפול אתרים. הורדת דרוג האתר, סכנת מחיקה האתר מאינדקסים שונים, הן מקצת הסיבות שבגינם תופעות אלה הולכות ופוחתות.
כתיבת תוכן מקורי שלכם, בשפה שלכם, על פי מילות מפתח שלכם היא הדרך להתנהל באופן אפקטיבי ברשת.